Plichten van diakens en voorzitters

Plichten van diakens en voorzitters


Diakenen zijn kerkleiders, die een vitale rol in de bediening, de organisatie en de werking van de kerk lichaam. Iedere kerk heeft meestal een aantal diakenen, het nummer afhankelijk van de grootte van de kerk. Diakenen worden benoemd door sommige kerken en gekozen door anderen. Terwijl de diakenen zijn mannelijk, het andere aspect van de raad van diakenen zijn de vrouwelijke leden opgeroepen diaconessen. Elke Deacon raad kiest een voorzitter of voorzitter van de vergaderingen te leiden.

Bijbelse Diakenen

Vanwege hun positie van leiderschap, moet Diakenen mannen van integriteit en een goed karakter zijn. Zij mogen niet belust op geld of overmatig alcohol. Zij moeten vasthouden aan het christelijk geloof, leven godvruchtig leven en goed worden gesproken, niet alleen door de kerk, maar ook door de gemeenschap. Diakenen zijn positieve voorbeelden voor anderen in de manier waarop ze leven en dienen. Diakenen moeten ook zorgen voor hun gezinnen, aangezien ze de Heer lief.

hedendaagse Diakenen

Veel Deacon Boards omvatten vandaag zowel vrouwen als mannen. Diakenen en diaconessen zijn belast met de zorg van de kerk lichaam. Ze dienen om de fysieke als de geestelijke behoeften van kerkleden. Ze zijn ook betrokken bij de kerk administratie. De Diakenen omgaan met de week tot week ministeries van de kerk. Diakens en Diaconessen omgaan met sociale en spirituele problemen.

Nieuwe leden en behoeften

Diakens en Diaconessen voeren nieuw lid interviews en follow-up met leden die behoeften. De Diakenen raden kandidaten lid van de kerkenraad. Ze ook helpen, als nodig is en nodig, met de communie, doop en kindersterfte signeersessies. Diakenen zijn belast met bidden voor de kerk, het bidden voor leden en bidden voor degenen die ziek zijn. Diakenen bezoek aan de ouderen, zieken, homebound en mensen met een assortiment van andere behoeften.

Finances

Diakens en Diaconessen ontwikkelen van de jaarlijkse begroting aan te bevelen aan de kerkenraad. Diakenen kan de staatssecretaris van Financiƫn te helpen bij zowel het tellen en de opname van de bijdragen. Wanneer de financieel secretaris en de penningmeester afwezig zijn, kan de diakens en Diaconessen tellen en de bijdragen voor die zondag op te nemen.

Gemeenschap

De Diaconessen werken met de diakens in de meeste functies als onderdeel van de raad van diakenen. Het is echter meestal Deaconesses die gemeenschap bereiden. Diakenen helpen serveren communie.

voorzitter Taken

Een voorzitter taken omvatten plannen diaken vergaderingen, het opstellen van de agenda, het aanroepen van de vergaderingen te bestellen en leiden van vergaderingen. De stoel wordt gekozen uit de Deacons en Deaconesses en, in sommige kerken, kunnen vrouwelijk en mannelijk. De stoel helpt de coƶrdinatie van de ministeries van de raad van diakenen en zorgt ervoor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Deacon Taken

Taken van Diakenen kunnen verschillen van kerk naar kerk en van de ene denominatie naar de andere. Hoe verschillend de plichten, worden alle Diakenen belast met bediening, die voor de geestelijke en lichamelijke behoeften van kerkleden en deelnemers.