Hoe maak je een PVR Opnemen op een andere TV kijken

Hoe maak je een PVR Opnemen op een andere TV kijken


Een Personal Video Recorder (PVR) wordt aangesloten op een tv met een composite audio-video-kabel voor het bekijken programma's opgenomen op de interne harde schijf van de PVR's. Wilt u een opname op de PVR in een andere kamer te kijken, gewoon verplaatsen de component aan de andere televisie na de kabels los te koppelen. Opnieuw verbinding maken met een ander TV duurt minder dan een minuut.

instructies

Unplug the PVR power cord from the wall outlet. 1 Koppel de PVR stekker uit het stopcontact.

Unplug the red, white and yellow cables from the back of the first TV. 2 Trek de rode, witte en gele kabels aan de achterkant van de eerste TV. Laat de andere uiteinden verbonden met de PVR.

Carry the PVR to another TV for viewing programs. 3 Draag de PVR op een andere tv voor het bekijken programma's.

Connect the three plugs on the AV cable attached to the PVR to the matching inputs on the second TV and plug in the power cord for the PVR. 4 Sluit de drie stekkers van de AV-kabel aangesloten op de PVR met de overeenkomstige ingangen op de tweede TV en de stekker in het stopcontact voor de PVR.

Press the power buttons on the PVR and TV. 5 Druk op de aan knoppen op de PVR en TV.

Press the "TV/Video" input button on the television remote control to activate the connection to the PVR. 6 Druk op de "TV / video" input knop op de afstandsbediening van de televisie om de verbinding met de PVR te activeren.

Press the PVR "Menu" key to access the recorded programs on the unit. 7 Druk op de PVR-toets "Menu" om de opgenomen programma's op het apparaat. Gebruik de navigatie pijltjestoetsen op de PVR afstandsbediening en het menu op het TV-scherm om een ​​opgenomen programma voor het bekijken te markeren.

Press "OK" or "Enter," depending on the PVR model, to start viewing the recorded program. 8 Druk op "OK" of "Enter ', afhankelijk van de PVR model, om te beginnen met het bekijken van het opgenomen programma.